You are here

Prava potrošača

Prava potrošača prilikom kupovine preko interneta.
Obaveštavamo vas da se prema Zakonu о zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon), u daljem tekstu: Zakon, kupovina preko naše prodajne internet stranice www.autoalati.rs smatra prodajom na daljinu.

U slučaju prodaje na daljinu prodavac je dužan da u pisanoj formi kupcu dostavi:

  1. obrazac za odustanak
  2. obaveštenje o prodavcu, pravu potrošača na odustanak od ugovora i dužnosti prodavca i kupca
  3. u slučaju realizacije prava na odustanak
  4. primerak ugovora o prodaji potpisanog od strane prodavca.

U slučaju kupovine na daljinu prodavac nije dužan da kupcu izda fiskalni račun, a u skladu sa članom 2. stav 1. tačka 1) Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS“, br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13, 100/14), već sva prava potrošač može ostvariti na osnovu ugovora o prodaji na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik.

Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Izjava o odustanku mora biti svojeručno potpisana.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Troškove povraćaja robe u slučaju odustanka snosi kupac. Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i, po mogućnosti, u originalnoj ambalaži, sa
svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.).

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi
se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak. 

Povrat robe - Raskid Ugovora

Kupac može izvršiti povrat robe, odnosno raskinuti Ugovor o kupoprodaji u roku od 14 dana od dana prijema robe. U slučaju raskida Ugovora, Kupac je u obavezi da to učini na Obrascu za raskid ugovora.

Obrazac za raskid Ugovora dostupan je na sajtu Prodavca OBRAZAC i može se slobodno preuzeti kao trajni nosač zapisa.

Izjava o raskidu Ugovora Proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Prodavcu i smatra se blagovremenom ako je upućena u roku do 14 dana od dana prijema robe.

U slučaju raskida Ugovora Kupac je u obavezi da istu robu vrati u originalnoj ambalaži, bez oštećenja i znakova da je roba korišćena. U suprotnom Prodavac nije u obavezi da Kupcu vrati primljeni iznos kupoprodajne cene. Troškovi vraćanja robe padaju na teret prodavca.

U slučaju raskida Ugovora od strane Kupca u navedenom roku, Prodavac je dužan da Kupcu vrati primljeni iznos kupoprodajne cene u roku od 14 dana od dana prijema jednostrane izjave Kupca o raskidu Ugovora, pod uslovom da je Kupac u navedenom roku vratio robu Prodavcu u originalnoj ambalaži, bez oštećenja i znakova da je roba korišćena. U slučaju povrata robe u napred navedenom roku, kupcu će na račun koji je naznačio u obrascu, biti vraćen novac, bez obzira na način na koji je kupac izvršio plaćanje robe.

Postupak reklamacije

Reklamacija u garantnom roku - Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će popraviti pokvareni predmet, zameniti proizvod novim ili vratiti novac. U tom slučaju, proizvod šaljete na našu adresu i mi snosimo troškove transporta.
Posle isteka zakonskog roka (2 godine), potrošač je sam odgovoran za
slanje robe na servis i snosi troškove slanja, primanja robe i popravke.

Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini. Iako Zakon ne predviđa obavezu
da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje
otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja
sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis.

Nakon što izjavite reklamaciju na jedan od predviđenih načina i dostavite dokaz o kupovini
dobićete pisanu ili elektronsku potvrdu kojom će vam biti potvrđen prijem reklamacije, odnosno
saopšten broj pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija.

U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena u periodu od 15 dana od dana
podnošenja reklamacije, odnosno u periodu od 30 dana od dana podnošenja reklamacije
ukoliko je u pitanju tehnička roba u skladu sa vašim zahtevom.

Pravo na reklamaciju potrošač gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja artiklom i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve izmene od strane neovlašćenih lica. U ovom slučaju kupac snosi sve troškove slanja i servisa.

Odustanak od kupovine

Ukoliko ste nakon preuzimanja robe utvrdili da Vam artikal ne odgovara ili iz bilo kod drugog razloga želite da odustanete od kupovine, imate pravo na to ukoliko ste kupovinu robe izvršili putem internet prodavnice www.autoalati.rs. Nije moguć odustanak ukoliko je poručeni artikal korišten ili neprikladno tretiran.