You are here

Specijalne klešte

KLEŠTA ZA BUŠENJE I FALCOVANJE LIMA

KLEŠTA ZA BUŠENJE I FALCOVANJE LIMA

KLEŠTA ZA BUŠENJE I FALCOVANJE LIMA 5mm

DEBLJINA LIMA 1mm

UKUPNA DUŽINA 290mm

SA OKRETLJIVOM GLAVOM

8.000,00 RSD
Cene su sa PDV-om

Stranice